Utbildning Winch

Utbildning för behörighet Bogsering

  • Artnr: 1036

Beskrivning av artikel

Villkor för att påbörja utbildning

Sökanden ska

  1. Vara allmänt fysisk lämplig,

  2. Ha gällande kompetensbevis Student, eller giltigt elevkort för pågående

    utbildning för kompetensbevis Student.

Villkor för att utfärda kompetensbevis

Sökanden ska

  1. Ha fyllt 15 år,

  2. Ha genomgått en utbildning som är godkänd av SSFF, och

  3. Ha avlagt teoretiskt och praktiskt prov med godkänt resultat inför en SSFF-

    licensierad instruktör.

Befogenheter med giltigt kompetensbevis

Piloten får
1. Flyga höjdflyg med bogserstart.