Itv Paragliders har ett stort urval på miniskärma, friflyg och paramotorskärmar.

Vi flyger själva itv Awak 2 Tandem, som är en ritgt bra slithäst på hanget när det blåser myckert.

Friflyg skärmar

ITV Paramoror Skärmar

ITV Miniskärmar