Sky Pargliders är kända för god kvaletet och hög säkerhet, samtidigt som det finns väldigt mycket flyg glädje i deras skärmar.

Friflygskärmar

Paramotorskärmar